Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Kiyotaka Ise
Executive Vice President
 • Makoto Mitsuya
 • Toshiyuki Mizushima
Director
 • Kazuhisa Ozaki
 • Tetsuya Otake

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member
 • Toshikazu Nagura
 • Masayoshi Hotta
 • Mitsuhisa Kato
 • Ryo Kobayashi
 • Hikaru Takasu

Operating Officers

Executive vice president
 • Hiroaki Tatematsu
Operating Officers
 • Kazumi Usami
 • Takahisa Hirose
 • Masahiro Nishikawa
 • Shinji Mio
 • Hiroshi Uenaka
 • Shintaro Ito
 • Hirotoshi Ito
 • Makoto Kamiya
 • Hisanori Kobayashi
 • Katsuhiko Eguchi
 • Aritsune Kawasaki
 • Yoshio Sakamoto
 • Morito Oshita
 • Shunji Sakakibara
 •    
 • Shinro Umemura
 • Yoshiaki Kuroyanagi
 • hiroaki Nanahara
黑粗硬大欧美在线视频-黑粗硬大超爽视频